Today 186058 unique visitors 1026 active users Logged in as: Anonymous user  
Danceplaza Group  
BlackpoolDanceFestival.net
Dress.danceplaza.com
Mobile.Danceplaza.com
Copy-rights & Disclaimer
 
Dresses / Tail Suits  
Absolutely New Ballroom competition dres...
Monaco
€ 750.00 Fixed price
Elegant Ballroom Competition Dress
United States
€ 1500.00 Negotiable
Stunning Competition Dress by "LE F...
United States
€ 4500.00 Negotiable
Red Black Ballroom dress
United States
€ 1600.00 Fixed price
Velvet Tiger Ballroom Dance Dress
Slovakia
€ 650.00 Negotiable
ATELIER ELLA BALLROOM DRESS FOR SALE!!!!
Poland
€ 1750.00 Negotiable
Great Latin Dress
United States
€ 1000.00 Negotiable
Bright and Elegant dress!!
Russia
€ 700.00 Contact us
Black and Green Ballroom dress
Netherlands
€ 875.00 Contact us
VESA dress for sale!
Russia
€ 900.00 Fixed price
 
Dresses / Tail Suits  
Absolutely new royal blue ballroom dress
Monaco
€ 800.00 Fixed price
Size: S- M
Great Latin Dress
United States
€ 1650.00 Negotiable
Size: XS/ S
VESA DRESS
France
€ 1000.00 Fixed price
Size: S
Vesa Latin Dance Dress - pink
Switzerland
€ 999.00 Negotiable
Size: Small
Ballroom dress for sale
Slovakia
€ 800.00 Negotiable
Size: S
Dancing Day Italian atelier ballroom dress
Slovakia
€ 1000.00 Contact us
Size: 34-38
The best dress.
Spain
€ 100.00 Fixed price
Size: 38-42
Stunning Pink SAPIEL Atelier
Italy
€ 700.00 Highest offer
Size: EU 44 - UK 16
Enchanting standard
Ukraine
€ 1400.00 Negotiable
Size: XS-S, 36-38
Classy Lilac Dress with Swarovski Crystals
United States
€ 500.00 Negotiable
Size: US 0-2
 
Looking for a dress? click here
To add a dress click here
 
Plaza Forum      
 08-23 :: Trainingskamp Cla
 08-11 :: Open Limburg Dans
 01-26 :: Wsi Wedstrijd Van
 01-24 :: Dens Gala: Verkoz
 01-23 :: Danceplaza Café
 01-20 :: Dens Gala Wedstri
 01-16 :: Latin Drill En Bo
 01-14 :: Met Spoed Gezocht
 01-03 :: Nieuwjaarsbal Vri
 12-21 :: Verdien Je Vdn-Co
 
Danceplaza Links  
 
Frontpage Archive
 
 
 
Partner search  
 
Search :: Add
 
Plaza Events  
 
Add
 
Plaza Column
 04-28 :: Let'S Dance Champion...
 08-19 :: Hiring Dance Instruc...
 03-30 :: Latin/Ballroom Dress...
 10-03 :: Opheffingsuitverkoop...
 03-01 :: Odissi Dance And Mus...
 02-21 :: Hairaffair - For All...
 02-07 :: Tedancari Dance Comp...
 06-13 :: Launch Of Free Site ...
 03-01 :: Movement Of Your Bod...
 02-22 :: High Level Internati...
 
To add a new Plaza Column Article click here
 
Plaza Links  
 organisations Czech Dance Teachers... 
 clubs/studio "Bnl Ballroom, Latin... 
 homepages Wheelchair Dance-Cou... 
 organisations Champioships Server 
 organisations European Amateur Dan... 
 clubs/studio L'Ambiance Dance Cen... 
 homepages Kurt Findhammer & Be... 
 clubs/studio Tanz Turnier Club Ha... 
 events Ballo In Due - Itali... 
 business Hustlepix.Com 
 
To add a new Plaza link click here
 
 

Interactive - Copyrights & Disclaimer

Disclaimer English

Nederlandse versie hier beschikbaar

This generic disclaimer is applicable for All published Internet sites from Rullens New Media Services, Rullens Dance Consultancy and THE WORLD DANCEPLAZA in the Netherlands, those parties are in this disclaimer described as "we". In this case you are reading the disclaimer applicable for the THE WORLD DANCEPLAZA website; also called DANCEPLAZA.

Our goal is to achieve a 100% availability of the THE WORLD DANCEPLAZA website. We can not take, and accept any responsibility for any consequences caused due to the fact that the THE WORLD DANCEPLAZA website is/was not available for a certain period of time due to whatever reason.

The THE WORLD DANCEPLAZA website can be closed down by us, temporary or definitively, at any given moment defined by us without any announcement or warning in advance.

The information on the THE WORLD DANCEPLAZA website has been composed with great care and accuracy, but we can not guarantee that this information is for 100% complete and correct or will stay complete and correct.

We can not take, and accept any responsibility for any possible consequences such as damage, lost of profit, as a result of the use, thrust or actions taken based on the information provided on the THE WORLD DANCEPLAZA website.

We can not take, and accept any responsibility for any posting send in by third parties in THE WORLD DANCEPLAZA website News Section and Discussion Forum.

We ask your special attention for the following:
When surfing from the THE WORLD DANCEPLAZA website to websites from other organisations, than notice that these other websites are not created by us and we are not responsible for the correctness and completeness of this information. We can not take, and accept any responsibility for these other websites including the possible disregarded copy and author rights on these sites.


Rules of behaviour Forum, Plaza News and other applications

A participant to the discussion forum has to respect the here published rules of behaviour; for participant(s) it is not allowed to:

 • Post discriminating messages in relation to physical appearance, race, religion, sex, and culture.

 • Post insulting and obscene messages
 • A participant must provide to each posting his/her name.

B. DANCEPLAZA has under any circumstances the right to remove message which are contrary to the above mentioned rules of behaviour. Also DANCEPLAZA has the right to remove messages which are according to DANCEPLAZA:

 • Not related to the topic of the discussion
 • Can damage the image of DanceSport in general
 • Promotional text and links to commercial activities and websites
 • Messages which are not confirmed as ‘true’
 • Message which are not respecting our slogan: “Dancers respect Dancers”
DANCEPLAZA is not, and will not accept any responsibility for messages posted by the participant(s)

Participant(s) declare that they, and not Danceplaza, take and accept any responsibility for any possible consequences such as damage, lost of profit, as a result of the use, thrust or actions taken as a result of the information provided in the messages posted by participants on DANCEPLAZA.


Copyright

Attention:

Information, reports, articles, sounds, photo, logo's and graphics may not be used or re-processed without our permission. By sending information or graphical material to us you automatically provide us All rights to publish and re-use this material in any form we like.

All rights reserved.

When you access the THE WORLD DANCEPLAZA website, we expect that you are aware of, and fully understand this Disclaimer & Copyright content

Best Regards

Piet Rullens Sr
WebMaster DancePlaza.comDisclaimer Nederlands

English version available here

Deze Algemene Disclaimer is van toepassing voor alle gepubliceerde Internet sites van Rullens New Media Services, Rullens Dance Consultancy en de Nederlandse Algemene DansSport Bond THE WORLD DANCEPLAZA verder in deze disclaimer vernoemd als "wij". In dit geval leest u de disclaimer geldend voor de THE WORLD DANCEPLAZA site; ook DANCEPLAZA genoemd.

Hoewel het streven van ons er op is gericht dat de THE WORLD DANCEPLAZA website continu toegankelijk is, kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de THE WORLD DANCEPLAZA website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is/was.

De THE WORLD DANCEPLAZA website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk een door ons te bepalen willekeurig moment.

Hoewel de informatie op de THE WORLD DANCEPLAZA website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij van oordeel zijn dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de THE WORLD DANCEPLAZA website, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie juist en, of volkomen is en, of blijft.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de THE WORLD DANCEPLAZA website.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, door derden ingestuurde berichten en antwoorden, in de THE WORLD DANCEPLAZA website nieuws sectie en discussie forum.

Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende:
Indien u via de THE WORLD DANCEPLAZA website naar websites van andere organisaties gaat, wijzen wij u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan wij, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor dergelijke websites en eventuele geschonden auteurs rechten gedaan door deze sites.


Gedragscode Forum, Plaza Nieuws en andere applicaties

A. De deelnemer aan boven vermelde dient zich te houden aan de volgende gedragscodes:

 • De deelnemer dient zich bij deelname te houden aan de fatsoensnormen die in het maatschappelijk verkeer betamen.

 • Zo is het de deelnemer niet toegestaan om informatie te verspreiden die als discriminerend ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, dan wel anderszins discriminerend kan worden aangemerkt; alsmede zich schuldig te maken aan beledigende dan wel obscene uitingen.

 • De deelnemer dient onder iedere uiting in het forum zijn/haar naam te vermelden.

B. DANCEPLAZA behoudt zich ten allen tijde het recht voor om uitingen, door deelnemers gedaan in strijd met hiervoor bepaalde, te verwijderen van haar website. Tevens behoudt DANCEPLAZA zich ten allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht berichten te verwijderen die volgens DANCEPLAZA:

 • Geen betrekking hebben op het onderwerp.
 • Schadelijk kunnen zijn voor de algemene image van de DansSport.
 • Promotionele teksten en links naar commerciële activiteiten en websites.
 • Berichten die niet op waarheid berusten.
 • Berichten die niet voldoen aan onze slogan: "Dancers respect Dancers

DANCEPLAZA is niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die de deelnemers aan het forum inzenden. DANCEPLAZA is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de inzendingen c.q. uitingen.

Deelnemers dienen Danceplaza te vrijwaren voor alle schade die DANCEPLAZA mocht lijden indien komt vast te staan dat door deelnemers gedane uitingen in strijd zijn met de bovengenoemde fatsoensnormen.


Copyright

Attentie: Informatie, verslagen, rapporten, foto's en grafische afbeeldingen mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden. Door het toesturen van informatie en materialen (indien uitdrukkelijk anders vermeld in geschrift) verkrijgen wij van u automatisch toestemming om het gestuurde te publiceren of verder te verwerken in geschrift / beeld of elke denkbare elektronische vorm dan ook.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de THE WORLD DANCEPLAZA website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

m.vr.gr

Piet Rullens Sr
WebMaster DancePlaza.com